Ital Form - Pizza peć gasna 75 komada na sat

 • Gasna pizza peć 
 • Proizvođač: Ital Form 
 • Podesiva dužina plamena (0-10) sa ekrana 
 • Podesiva brzine podloge (0-10) sa ekrana 
 • Gornja podešena vrednost temperature i prikaz gornje temperature 
 • Niža podešena vrednost temperature i prikaz niže temperature 
 • Prelazak u režim mirovanja kada je pećnica u režimu pripravnosti 
 • Određivanje maksimalne gornje i donje temperature 
 • Određivanje minimalne donje i gornje temperature 
 • Podesiva temperatura pečenja i digitalni displej od 0°C do 400°C 
 • Granični termostat 450° C 
 • Sposobnost rada sa TNG i NG 
 • Unutrašnja visina pećnice 450 mm 
 • Veličina vrata 500x215 mm 
 • Uređaj za termičko fiksiranje koji omogućava brzo i efikasno pečenje 
 • Termostatsko grejanje 
 • Rotirajuća osnova za homogeno pećenje 
 • Refraktorski kamen za pečenje 
 • Unutrašnji rezervoar kamene kupole 
 • Dimenzije: 1500×1600×1900 mm 
 • Elektro snaga: 40kW 
 • Kapacitet: 75 kom/h 
 • Prečnik pizze: 300 mm 


 • Model:Pizza peć gasna 75 komada na sat
Informacije o proizvođaču
Pridružite nam se na Facebook-u